Isabella Lövin har entledigats, Miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-
Pressmeddelande från Miljödepartementet

Myndigheternas miljöarbete ska stärkas

Publicerad

Regeringen har idag gett Naturvårdsverket i uppdrag att se över och ge förslag på förändringar i miljöledningsförordningen för att ytterligare stärka de statliga myndigheternas miljöarbete.

De statliga myndigheterna har en viktig roll i arbetet för att nå Sveriges miljömål och genomförandet av miljödimensionen i Agenda 2030.

− Staten ska gå före i klimatarbetet. Genom att vara ett gott föredöme kan vi visa vägen framåt för andra, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Naturvårdsverkets senaste redovisning av myndig­heternas miljöledningsredovisningar från 2019 visar att flera myndigheter redan har förbättrat sitt systematiska miljöarbete. Samtidigt visar redovisningen att myndigheternas samlade koldioxidutsläpp från tjänste­resor och transporter, och även den totala energianvändningen under de senaste två åren, har ökat något. Andelen av upphandlingsvärdet där myndigheterna ställer miljökrav har också minskat.

−Att det går åt fel håll är förstås oacceptabelt och en signal om att arbetet måste växlas upp. Därför tar regeringen nu detta steg, säger Isabella Lövin.

I översynen ingår att Naturvårdsverket ska se över de statliga myndigheternas redovisningskrav både för den direkta och den indirekta miljöpåverkan.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 30 september 2020.

Presskontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Miljöledningsförordningen

Miljöledningssystemet bidrar till att myndigheterna kan strukturera, effektivisera och ständigt förbättra sitt miljöarbete. Förordningen om miljöledning i statliga myndigheter (miljöledningsförordningen) omfattar idag 187 statliga myndigheter. Dessa myndigheter ska, inom ramen för sitt ordinarie uppdrag, införa och utveckla miljöledningssystem och varje år följa upp och redovisa resultat av arbetet. Syftet är att säkerställa att myndigheten tar hänsyn till verksamhetens direkta och indirekta miljöpåverkan på ett systematiskt sätt.