Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Näringsdepartementet om Storbritanniens utträde ur EU

Publicerad

Regeringen har sedan den brittiska folkomröstningen förberett sig grundligt tillsammans med näringslivet för att kunna hantera Storbritanniens utträde ur EU på bästa sätt. Att utträdet sker på ett ordnat sätt i enlighet med utträdesavtalet innebär att en övergångsperiod nu tar vid, och att det mesta fortsätter precis som innan fram till december 2020. Det står dock klart att det, oavsett hur långt EU och Storbritannien når med förhandlingarna om den framtida relationen, kommer att bli förändringar i handeln efter 2020.

Storbritannien kommer fram till december 2020 att vara en del av EU:s inre marknad och tullunion, vilket skapar förutsägbarhet och tydlighet för företag och medborgare. Eftersom den brittiska regeringen inte säger sig vilja förlänga övergångsperioden kommer det endast att finnas 11 månader att överenskomma den framtida relationen, inklusive ett frihandelsavtal.

Givet Sveriges nära band till Storbritannien kommer Sverige att driva på för att den framtida relationen blir så bred och djup som möjligt, även ekonomiskt. Till exempel är Storbritannien en av Sveriges absolut viktigaste marknader när det gäller export av skogsprodukter och svenska trävaror. Skogsnäringen i Sverige har haft och kommer fortsatt att ha en mycket stor betydelse för vårt lands ekonomi och välstånd i en växande cirkulär och biobaserad ekonomi. Sverige kommer därför att driva på för ett ambitiöst handelsavtal med så få handelshinder och så stort marknadstillträde som möjligt, givet den pressade tidsplanen och inriktningen hos den brittiska regeringen.

Regeringen stöder EU-linjen om att ett fiskeavtal ska etableras inom ramen för det framtida ekonomiska partnerskapet. EU-länderna och Storbritannien har en lång historik av gemensam förvaltning av fiskbestånden i Nordostatlanten och handel med fiskeprodukter. Ett fortsatt nära samarbete på fiskeområdet kommer därför att vara avgörande för en hållbar förvaltning av de över hundra gränsöverskridande fiskebestånden. En stor utmaning kommer att vara den korta tidsfristen för att förhandla fram ett nytt fiskeavtal, då ambitionen är att ett nytt avtal ska vara på plats redan den 1 juli 2020 och i god tid innan de årliga kvoterna för 2021 ska fastställas.

Oavsett hur långt EU och Storbritannien når med förhandlingarna om den framtida relationen kommer det att bli förändringar efter 2020. Handel enligt ett frihandelsavtal är något helt annat än att handla på den inre marknaden och särskilt krångligt blir det för företag som inte har kunskap om att exportera utanför den inre marknaden. Det är därför av största vikt att företag, oavsett bransch och storlek, förbereder sig på bästa möjliga sätt och identifierar vilka åtgärder som behöver vidtas för att kunna fortsätta exportera till Storbritannien efter brexit. Regeringen kommer att fortsätta den löpande dialogen med näringslivet för att underlätta övergången, och ansvariga myndigheter står beredda ifall problem ändå skulle uppstå. 

Nödvändig information finns att tillgå på regeringens hemsida, regeringen.se/brexit, där det också finns länkar till alla relevanta myndigheters brexit-information.

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00
Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Genvägar

Relaterat

Prenumerera på Näringsdepartementets nyheter