Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Nya regler för att identifiera fler personer som vistas i Sverige utan tillstånd

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat en lagrådsremiss med förslag på utökade befogenheter för polisen när de genomför en inre utlänningskontroll. Det lämnas också förslag som syftar till att motverka missbruk av resedokument och främlingspass som utfärdas av Migrationsverket.

För att kunna upprätthålla den reglerade invandringen, och skydda barn och unga, är det nödvändigt att kunna klarlägga om personer som befinner sig i Sverige har rätt att vistas här. Att veta vem som finns i landet är också viktigt ur ett säkerhetsperspektiv.

Lagrådsremiss: Vissa identitetsfrågor inom utlänningsrätten

En utlänning som vistas i Sverige är skyldig att på begäran överlämna sitt pass och andra handlingar till en polisman för att visa att han eller hon har rätt att uppehålla sig här. I lagrådsremissen ges nu ytterligare verktyg till polisen. Förslaget innebär att det blir möjligt att ta fotografier och – om personen har fyllt 14 år – fingeravtryck för att ta reda på om personen har rätt att vistas i landet. Om det visar sig att personen inte har det så ska uppgifterna kunna lagras i ett register för framtida jämförelser.

I lagrådsremissen lämnar regeringen också förslag som begränsar tillgången till resedokument och främlingspass som utfärdas av Migrationsverket. Syftet är att motverka att personer reser in i Sverige med falska, eller någon annans, handlingar och lever här under falsk identitet.

Regeringen föreslår bland annat att det i vissa fall ska kunna beviljas högst tre främlingspass under en femårsperiod och att främlingspass och resedokument ska återkallas om innehavaren inte längre har rätt till dokumentet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh
Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00