Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ökad rättssäkerhet genom effektivare hantering av häktningar

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om en lagrådsremiss med förslag som syftar till en effektivare hantering av häktningar. Förslagen bidrar också till en ökad rättssäkerhet och till att barnrättsperspektivet stärks.

– Sverige har tidigare fått internationell kritik från bland annat FN för användning av häktning och restriktioner. Därför har regeringen nu beslutat om förslag som bland annat syftar till att isoleringen av barn ska upphöra, säger inrikesminister Mikael Damberg.

– För att utreda brott kan det vara nödvändigt med häktning, och även att häktningen förenas med restriktioner. Det här gäller särskilt när brottet är en del av organiserad eller gängrelaterad brottslighet. Reglerna om häktning och restriktioner är alltså av stor betydelse för att effektivt kunna bekämpa brott. I de fall som häktning med restriktioner behövs är det därför viktigt att det finns möjlighet till detta, avslutar Mikael Damberg.

Lagrådsremiss: Effektivare hantering av häktningar och minskad isolering

Förslagen innebär att barnrättsperspektivet får ett större genomslag. I syfte att motverka den isolering det kan innebära att sitta frihetsberövad så föreslår regeringen att en häktad misstänkt person som är under 18 år har rätt att vistas med personal, eller någon annan person, i minst fyra timmar varje dag.

Enligt regeringens förslag är utgångspunkten att en misstänkt person får vara häktad i som längst sex månader fram till dess att åtal har väckts. Om den misstänkte inte har fyllt 18 år är motsvarande tid tre månader. Finns det däremot synnerliga skäl, till exempel när brottet är särskilt svårt att utreda för att det är en del av organiserad eller gängrelaterad brottslighet, så får tiderna överskridas.

Andra förslag är att det är rätten som beslutar vilka slags restriktioner åklagaren får ge en misstänkt och att åklagaren ska redovisa en tidsplan för förundersökningen. Genom regeringens förslag utökas också möjligheterna att hålla en så kallad gemensam häktnings- och huvudförhandling.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Mobil 072-520 54 49
e-post till Natali Sial