Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Petra Lärke utsedd till chef för sekretariatet för Sveriges OSSE-ordförandeskap

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att utse Petra Lärke till chef för sekretariatet som ska leda och planera Sveriges ordförandeskap i OSSE 2021. Hon tillträder 2 mars 2020.

OSSE är ett säkerhetspolitiskt samarbetsorgan med 57 deltagande stater. I arbetet inom OSSE deltar alla Europas stater, USA, Kanada och länderna i Centralasien på lika villkor. OSSE:s verksamhet utgår från en brett definierad syn på säkerhet, som omfattar såväl militär rustningskontroll som mänskliga rättigheter, rättssäkerhet och demokrati. Sverige är utsett att vara ordförande i OSSE under 2021.

- Som ordförande i OSSE kommer Sverige fortsatt att verka för att återställa respekten för de principer som den europeiska säkerhetsordningen vilar på. Petra Lärke kommer att ha en central roll i det prioriterade arbetet för att stärka demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet under ordförandeskapet, säger utrikesminister Ann Linde.

Petra Lärke kommer från och med 2 mars inleda den Stockholmsbaserade verksamheten som chef, medan Ulrika Funered kommer fortsätta leda Sveriges ständiga delegation vid OSSE i Wien.

- Jag är glad över att ha fått förtroendet att leda förberedelserna för och arbetet under Sveriges OSSE-ordförandeskap. Sveriges ordförandeskap sker i en tid med svåra utmaningar mot de principer och åtaganden som OSSE grundar sig på. Det blir en viktig, men sannolikt utmanande uppgift, säger Petra Lärke.

Petra Lärke kommer närmast från Utrikesdepartementets enhet för europeisk säkerhetspolitik där hon var biträdande enhetschef. Tidigare har hon bland annat varit chef för Östeuropagruppen på enheten för Östeuropa och Centralasien samt arbetat på Statsrådsberedningen och i Bryssel.