Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Proposition om laddinfrastruktur i byggnader

Publicerad

Regeringen har fattat beslut om en proposition med krav på laddinfrastruktur i byggnader och krav på inspektion av uppvärmningssystem.

I propositionen föreslås ett tekniskt egenskapskrav i fråga om laddning av elfordon för vissa byggnader. Kravet innebär att det vid ny- och ombyggnation av vissa parkeringsplatser ska förberedas för installation av laddpunkter för elfordon. Bestämmelserna införs i plan- och bygglagen. Vidare föreslås att det införs krav på inspektion av vissa uppvärmnings- och luftkonditionerings­system genom ändringar i lagen om energideklarationer samt i plan- och bygglagen.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen be­stämmer, föreslås få med­dela föreskrifter om kraven i fråga om ladd­­ning av elfordon för vissa byggnader och krav på inspektioner av uppvärmnings- och luftkonditio­neringssystem.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 maj 2020.

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-072 81 36
e-post till Fredrik Persson