Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Regeringen föreslår åtgärder för att hindra fusk med subventionerade anställningar

Publicerad

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss som föreslår lagändringar som syftar till att förbättra myndigheters förutsättningar för att stoppa felaktiga utbetalningar inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

I lagrådsremissen föreslås lagändringar som ska ge Arbetsförmedlingen bättre förutsättningar för att motverka felaktiga utbetalningar inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

Arbetsförmedlingen föreslås få rätt att begära in uppgifter från bland annat banker och försäkringsbolag för att till exempel kunna kontrollera att lön verkligen har utbetalats och att individen har ett försäkringsskydd.

Regeringen föreslår även att Arbetsförmedlingen ska få behandla personuppgifter om det är nödvändigt för kontrollen av stöd till arbetsgivare och individer som tar del av insatser. Det stärker möjligheten att upptäcka bidragsbrott och andra former av felaktigheter i enskilda ärenden.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020. Förslagen är en del i lagrådsremissen Förutsättningar för etableringsjobb och vissa frågor om kontroll inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

Presskontakt

Gabriel Dahlander
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00