Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Regeringen höjer ambitionsnivån i trafiksäkerhetsarbetet

Publicerad

Regeringen höjer ambitionen för arbetet med trafiksäkerhet genom att besluta om ett nytt etappmål för omkomna och skadade i trafiken. Det nya målet innehåller bland annat en halvering av antalet omkomna i trafiken till 2030.

- Ingen ska dö i trafiken. Nu höjer vi ambitionsnivån och beslutar om ett nytt etappmål för att påskynda arbetet med nollvisionen, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Etappmålet innehåller en halvering av antalet omkomna till följd av trafikolyckor inom vägtrafiken, sjöfarten, och luftfarten. Även antalet omkomna inom bantrafiken ska halveras, och dessutom ska antalet alvarligt skadade inom samtliga trafikslag minska med minst 25 procent. Målet ska vara uppfyllt till 2030. Därmed omfattas alla trafikslag av målet, som även är tidsatt.

Myndigheten Trafikanalys kommer årligen att följa upp hur arbetet med att nå målet fortskrider.

- Sverige är världsledande i trafiksäkerhet. Vi lanserade nollvisionen, och den har varit banbrytande för att minska antalet döda och skadade i trafiken både i Sverige och i många andra länder i världen. Det är ett av skälen till att vi i Sverige har blivit utsedda att vara värd för världens största trafiksäkerhetskonferens, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Den 19-20 februari 2020 kommer länder från hela världen till Stockholm för att delta i den tredje globala ministerkonferensen om trafiksäkerhet. Konferensen är ett avstamp för att utveckla det fortsatta trafiksäkerhetsarbetet.

Presskontakt

Fredrik Persson
T.f. pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00