Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen tar emot utredning om straff vid brott mot djur

Publicerad

Landsbygdsminister Jennie Nilsson tar idag emot en utredning om straff och andra sanktioner vid brott mot djur. Utredningen tillsattes av regeringen i augusti 2018 med syfte att se till att de allvarligaste brotten mot djur har tillräckligt stränga straff och att bestämmelserna om brott och straff är ändamålsenliga och effektiva.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en film publicerad. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

Den särskilda utredaren har haft i uppdrag att se över bestämmelserna om brott mot djur, i brottsbalken och djurskyddslagen, för att få till stånd lämpliga och proportionerliga straffskalor vid brott mot djur.

– Vi i Sverige ska vara stolta över vår djurhälsa och djurskydd. Inom ramen för detta är det viktigt att vi ser till att den som hanterar djur illa får ett straff som speglar hur allvarligt vi ser på brottet. Jag ser därför fram emot att ta del av utredningen och förslagen som syftar till att upprätthålla djurskyddet, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

I den särskilda utredarens uppdrag ingick bland annat att överväga om straffet för djurplågeri bör skärpas och att analysera om det är lämpligt och möjligt att ersätta straff med sanktionsavgifter eller vite vid mindre allvarliga överträdelser.

Den särskilda utredaren föreslår i sitt betänkande att det ska införas ett grovt djurplågeribrott i brottsbalken för de allvarligaste fallen av djurplågeri. Straffet för grovt brott föreslås vara fängelse i minst sex månader och högst fyra år.  Vissa överträdelser av regelverket på djurskyddsområdet – som typiskt sett är mindre allvarliga till sin art – föreslås leda till en sanktionsavgift istället för ett straff, för att på ett mer effektivt sätt upprätthålla djurskyddet.

Den särskilda utredaren föreslår även en mindre utvidgning av ringa brott i djurskyddslagen och ett förtydligande av kontrollmyndigheternas skyldigheter att anmäla överträdelser till Polismyndigheten eller Åklagarmyndigheten eller vidta andra åtgärder. Möjligheten att meddela djurförbud utvidgas till fall där en person fått företagsbot eller sanktionsavgift, om det är befogat från djurskyddssynpunkt.  

Presskontakt

Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.