Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen vill införa klimatdeklaration för byggnader

Publicerad

Finansdepartementet remitterar nu ett förslag som innebär krav på klimatdeklaration för nya byggnader. Kravet ska bidra till en snabbare omställning mot ett mer hållbart samhälle med lägre utsläpp i byggsektorn och föreslås gälla från den 1 januari 2022.

När det byggs nya byggnader påverkas klimatet negativt. Samtidigt görs i dag få klimatberäkningar, som till exempel livscykelanalyser, vid nyproduktion. Införandet av ett krav på klimatdeklaration är ett led i styrningen mot minskad klimatpåverkan från byggnader.

- Utsläppen från byggandet måste minska. En stor del av en byggnads klimatpåverkan uppstår redan under byggskedet. Nu får vi en tydlig bild av var och när utsläppen sker så att vi kan minska dem, säger bostadsminister Per Bolund.

Deklarationen har två funktioner. Den ska stödja aktörer som fattar beslut som påverkar klimatutsläpp under byggprocessen och den ska förbättra förutsättningarna för minskad klimatpåverkan i byggandet. Klimatdeklarationen ska även på sikt kunna användas till att ställa minimikrav vid byggande ur ett livscykelperspektiv. Regeringen bedömer att många aktörer kommer kunna gynnas av informationen, inte minst byggherrar och upphandlare.

I promemorian lämnas förslag till ny lag och förordning om klimatdeklaration för byggnader samt förslag till ändring av plan- och bygglagen. Förslagen omfattas av januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Presskontakt

Hanna Björnfors
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.