Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Stockholmsdeklaration ska öka trafiksäkerheten i världen

Publicerad

På den globala trafiksäkerhetskonferensen presenterade infrastrukturminister Tomas Eneroth idag Stockholmsdeklarationen. Deklarationen ska ligga till grund för det fortsatta arbetet med trafiksäkerhet i världen.

- Ingen ska riskera att dö i trafiken! Stockholmsdeklarationen blir ett kliv fram i arbetet mot ökad trafiksäkerhet i hela världen. När världens ledare samlas i Stockholm knyter vi trafiksäkerhet till de globala hållbarhetsmålen. Tillsammans kan vi rädda liv, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Deklarationen innehåller slutsatser och rekommendationer för det fortsatta trafiksäkerhetsarbetet i världen. Bland annat uppmanas FN:s medlemsländer att minska dödsfall i trafiken med minst 50 procent till 2030, och att begränsa hastigheten till 30 km/h i områden där risken är stor för dödsfall och allvarligt skadade i trafiken.

Stockholmsdeklarationen är slutprodukten för det tredje globala ministermötet om trafiksäkerhet och en avslutning på FN:s trafiksäkerhetsarbete för åren 2011–2020 i det så kallade ”Decade of Action for Road Safety”. Slutsatserna presenteras som ett gemensamt budskap från konferensens deltagare inför det globala arbetet med trafiksäkerhet under de kommande tio åren.

Stockholmsdeklarationen behandlades inom en resolution om trafiksäkerhet som antogs av FN:s generalförsamling med skriftlig procedur i augusti 2020. 

Ta del av Stockholmsdeklarationen här.

Presskontakt

Fredrik Persson
T.f. pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00