Pressmeddelande från Socialdepartementet

Sverige undertecknar EU-avtalet Joint Procurement Agreement

Publicerad

Regeringen har i dag, den 28 februari, hållit ett extrainsatt regeringssammanträde där det beslutades att Sverige ska underteckna det EU-gemensamma avtalet Joint Procurement Agreement (JPA). Avtalet innebär att Sverige kan vara med i en specifik EU-upphandling gällande personlig skyddsutrustning med anledning av det pågående utbrottet av covid-19.

– Även om Folkhälsomyndigheten fortsatt bedömer risken för smittspridning av det nya coronaviruset som låg ska vi vara så förberedda som det är möjligt. Det pågår inom EU planer på en gemensam upphandling av personlig skyddsutrustning och genom att Sverige nu går med i JPA kan vi delta i den upphandlingen, säger socialminister Lena Hallengren.

Vid ett eventuellt större utbrott av covid-19 i Sverige behövs stora mängder personlig skyddsutrustning för vårdpersonal. Eftersom behovet internationellt samtidigt är mycket stort kan det då bli problem för enskilda upphandlare i Sverige att få tillgång till relevant materiel. En nationellt koordinerad EU-gemensam upphandling ger Sverige större chanser att vid behov få tag i materiel.

Syftet med JPA-mekanismen är att säkra en mer jämlik tillgång till specifika medicinska motåtgärder samt en förbättrad försörjningstrygghet för medlemsländerna.

Presskontakt

Jasmina Sofic
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-085 72 64
e-post till Jasmina Sofic

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter