Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Timplanerna ska ses över

Publicerad

Regeringen har beslutat att ge Skolverket i uppdrag att genomföra en översyn av timplanerna för grundskolan och motsvarande skolformer. Syftet är att skapa en bättre balans mellan undervisningens innehåll och den undervisningstid som anges i timplanerna.

– I skolan ska alla elever lära sig det man behöver för att kunna försörja sig, läsa vidare och vara en aktiv samhällsmedborgare. Arbetet med att revidera kursplanerna synliggjorde behovet av en översyn av timplanen, inte minst gällande ämnet historia. Nu får Skolverket i uppdrag att se över timplanen så att vi kan säkra att alla elever lär sig det de behöver i skolan, säger utbildningsminister Anna Ekström.
 
Skolverket ska analysera behovet av en omfördelning av tid mellan ämnen och särskilt beakta möjligheten att utöka undervisningstiden i ett eller flera ämnen genom att minska eller ta bort undervisningstiden i elevens val. En analys ska göras av vilka konsekvenser som en minskning eller ett borttagande av elevens val skulle få för bland annat undervisning i svenskt teckenspråk, modersmål och moderna språk i grund- och gymnasieskolan.
 
I uppdraget ingår också att överväga om det finns behov av åtgärder för att fler elever ska läsa ett språk utöver svenska och engelska i grund- och gymnasieskolan. Motsvarande översyn ska, med nödvändiga anpassningar, även göras för grundsärskolan, specialskolan och sameskolan.
 
Uppdraget ges genom en ändring av Skolverkets regleringsbrev för budgetåret 2020 och ska redovisas senast den 31 mars 2021.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg