Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Uppdaterad strategi för arbetet mot antibiotikaresistens

Publicerad

Regeringen har beslutat om en uppdaterad strategi för arbetet mot antibiotikaresistens. Strategin bibehåller den övergripande målsättningen att bevara möjligheten till effektiv behandling av bakteriella infektioner hos människa och djur, och kommer att gälla till och med 2023.

Strategin sträcker sig från 2020-2023.
Strategin sträcker sig från 2020 till 2023. Copyright: Regeringskansliet

– Regeringen prioriterar antibiotikaresistensfrågan högt. Förmågan att kunna förebygga och behandla infektionssjukdomar är absolut central för hälso- och sjukvården, och även om vi i Sverige står starka internationellt sett riskerar även vi att inom de närmaste åren nå kritiska nivåer av antibiotikaresistens, säger socialminister Lena Hallengren.

Strategin för arbetet mot antibiotikaresistens ska ligga till grund för Sveriges arbete med att bromsa uppkomst och spridning av antibiotikaresistens, samt att förebygga och hantera dess konsekvenser. Det svenska arbetet mot antibiotikaresistens nationellt, inom EU och internationellt ska vara långsiktigt och hållbart samt utgå från effektiva insatser inom alla relevanta områden.

Uppdateringen är gjord i linje med hur förutsättningarna för arbetet mot antibiotikaresistens har förändrats under de senaste åren i Sverige, inom EU samt globalt. Den tar fasta på utvecklingen som skett på flera områden, särskilt i och med det ökade engagemanget inom FN-systemet.

– Sverige ska fortsatt visa ledarskap i det internationella arbetet, i linje med vår politik för global utveckling inom ramen för Agenda 2030 och arbetet inom EU, säger socialminister Lena Hallengren.

– Den svenska djurproduktionen kännetecknas av ett starkt djurskydd och en god djurvälfärd. Vi har stark samverkan mellan staten, näringen och forskningen och har bland annat visat att det går att minska användningen av antibiotika rejält i djurhållningen med bibehållen produktion. Det gör oss till en viktig förebild i omvärlden, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Delar av regeringens politik bygger på januariavtalet, en sakpolitisk överenskommelse som har slutits mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

Presskontakt

Jasmina Sofic
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Simon Sätherberg
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.