Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Uppdrag att kartlägga brottslighet och ordningsstörningar på simhallar och bibliotek

Publicerad

Regeringen har fattat beslut om att ge Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att genomföra en kartläggning av brottslighet och ordningsstörningar på simhallar och bibliotek. Kartläggningen ska ligga till grund för en bedömning av behovet av en reglering om tillträdesförbud.

En utredare har tidigare haft i uppdrag att bland annat överväga om, och i så fall på vilket sätt, personer vid straffansvar ska kunna stängas ute från butikslokaler, simhallar och andra liknande platser dit allmänheten har tillträde. Det kan till exempel handla om att dessa personer tidigare begått stölder eller andra brott eller på annat sätt misskött sig.

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att kartlägga brottslighet och ordningsstörningar på simhallar och bibliotek

Av utredarens promemoria framgår att när det gäller butiker är omfattningen och konsekvenserna av stölder relativt väl dokumenterade, medan brottens omfattning och karaktär i övriga delar delvis är oklar (Ds 2019:1). I fråga om tillträdelseförbud till butik fortsätter lagstiftningsarbetet i departementet. Regeringen bedömer dock att det krävs ytterligare kunskap om hur problematiken med brottslighet och ordningsstörningar ser ut på just simhallar och bibliotek.

Regeringen ger mot denna bakgrund därför Brå i uppdrag att kartlägga brottslighet och ordningsstörningar på simhallar och bibliotek. Uppdraget ska redovisas senast den 15 september 2020.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00