Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Utredning tillsätts för att överväga utökade möjligheter att göra utländska föräldraskap gällande i Sverige

Publicerad

Den föräldraskapsrättsliga lagstiftningen ska fungera, även för regnbågsfamiljer. Regeringen har därför i dag beslutat att tillsätta en utredning med uppdraget att se över hur utländska föräldraskap i större utsträckning kan erkännas i Sverige.

– Lagstiftningen måste utvecklas i takt med samhället och ta hänsyn till att familjer ser olika ut. Nu tar vi ett viktigt steg framåt för att säkerställa att vår lagstiftning fungerar för olika familjer, även de som flyttar hit från andra länder, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

Utökade möjligheter att göra utländska föräldraskap gällande i Sverige, Dir. 2020:19

I utredningsuppdraget ingår bland annat att

  • ta ställning till hur den kvinna i en samkönad relation som inte har fött barnet och som i utlandet anses vara barnets förälder ska kunna anses vara barnets förälder även efter en flytt till Sverige,
  • analysera konsekvenserna av att det saknas regler som gör det möjligt att, när en familj flyttar till Sverige, här göra ett utländskt moderskap gällande, och överväga att införa regler om utländska moderskap, och
  • analysera i vilka fall det med hänsyn till bland annat barnets rätt till privatliv kan krävas att ett barn som tillkommit genom ett internationellt surrogatarrangemang får en rättslig relation till en tilltänkt förälder i Sverige erkänd, trots att det saknas lagstöd för föräldraskap i svensk rätt.

Amina Lundqvist, administrativ direktör i Stockholms tingsrätt, har åtagit sig uppdraget som särskild utredare. Uppdraget ska redovisas senast den 21 juni 2021.

Presskontakt

Nicole Goufas
Pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00
Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.