Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Ann Linde besöker Finland den 6 februari

Publicerad

Den 6 februari deltar utrikesminister Ann Linde vid högnivådialogen Hanalys som äger rum på kulturcentret Hanaholmen utanför Helsingfors. Finlands utrikesminister Pekka Haavisto, Norges utrikesminister Ine Eriksen Søreide och FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter Michelle Bachelet, deltar också i dialogen.

Diskussionerna kommer att handla om multilateralt samarbete, vikten av att verka för rättsstatsprincipernas efterlevnad och möjligheterna att främja sexuell och reproduktiv hälsa på ett internationellt plan. Utrikesminister Linde kommer även att ha ett separat möte med sin finländske och norska utrikesministerkollega. På dagordningen står bland annat utvecklingen i Mellanöstern och samarbete inom freds- och konfliktmedling.

- Samarbetet med Finland och Norge är av stor vikt för Sverige. Vi har ett nära utrikespolitiskt samarbete, inte minst inom multilaterala forum såsom FN och OSSE. Med en utmanade omvärld är det viktigt att värna om det nordiska samarbetet. Jag ser fram emot att träffa min finländska och norska motpart för att diskutera viktiga frågor och arbeta för att stärka ett redan framgångsrikt samarbete, säger Ann Linde.

Kontakt

Mikael Lindström
Pressekreterare hos utrikesminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-078 52 60
e-post till Mikael Lindström