Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Ann Linde till Berlin 25 februari för ministermöte om kärnvapennedrustning

Publicerad

Utrikesminister Ann Linde deltar i ett ministermöte om kärnvapennedrustning i Berlin den 25 februari.

Mötet äger rum inom ramen för det nedrustningsinitiativ, Stockholmsinitiativet, som regeringen ifjol lanserade och som omfattar totalt 16 länder från olika delar av världen.

- Stockholmsinitiativets deltagare ska diskutera hur vi gemensamt kan främja konkreta framsteg inom kärnvapennedrustning. Omvärldsläget är bekymmersamt och vi behöver nu mobilisera politisk kraft i frågan, säger utrikesminister Ann Linde.

Fokus för diskussionerna i Berlin kommer att vara hur gruppen kan bidra till framsteg i genomförandet av icke-spridningsfördraget (NPT), inför den stora översynskonferens som äger rum i månadsskiftet april-maj i New York.

Deltagande länder i Stockholmsinitiativet

Argentina, Kanada, Finland, Etiopien, Tyskland, Indonesien, Japan, Jordanien, Kazakhstan, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Sydkorea, Spanien, Sverige och Schweiz.