Pressmeddelande från Socialdepartementet

14 nya nätdroger narkotikaklassas

Publicerad

14 substanser som säljs eller diskuteras på drogforum på internet ska nu narkotikaklassas. Flera av substanserna har kopplats till dödsfall eller förgiftningar i Sverige.

Följande 14 substanser ska nu klassificeras som narkotika:

 • 5C-AKB48
 • 5Cl-AB-PINACA
 • 5F-ADBICA
 • 5F-AKB57
 • 5F-CUMYL-PeGACLONE
 • 5F-EDMB-PINACA
 • CUMYL-5F-PINACA
 • CUMYL-CHMGACLONE
 • JWH-022
 • MPhP-2201
 • NM-2201
 • alfa-PCYP
 • 2-metylacetylfentanyl
 • tetrametylcyklopropylfentanyl

Straffskalan för narkotikabrott av normalgraden är fängelse i högst tre år. För synnerligen grovt narkotikabrott är straffskalan fängelse i lägst sex och högst tio år.

Presskontakt

Jasmina Sofic
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-085 72 64
e-post till Jasmina Sofic

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter