Pressmeddelande från Socialdepartementet

Bättre samverkan kring ambulanssjukvården i Norden

Publicerad

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att identifiera och beskriva juridiska hinder i den ambulanssjukvård som passerar Sveriges landsgränser mot Norge, Danmark och Finland. Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2021.

– Vid olycksfall eller sjukdom är det viktigt att närmsta hjälpinsats anropas för att snabbt vara på plats för att hjälpa patienter. I de fall närmsta ambulans finns i något av våra grannländer ska det inte finnas några hinder för att den ska kunna rycka ut, säger socialminister Lena Hallengren.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har uppmärksammat regeringen på att det finns ett flertal hinder för att den gränsöverskridande ambulanssjukvården i Norden ska kunna ske löpande med dagligt samarbete på båda sidor om gränsen. Frågeställningarna handlar bland annat om kompetens- och bemanningskrav för ambulanspersonalen, läkemedelshantering och vägtrafikföreskrifter men även ansvarsfrågor.

Med anledning av detta ger regeringen nu Socialstyrelsen i uppdrag att identifiera och beskriva juridiska hinder i den ambulanssjukvård som passerar Sveriges landsgränser mot Norge, Danmark och Finland. Transportstyrelsen och Läkemedelsverket ska bistå Socialstyrelsen i uppdraget.

Gränssamverkan mellan Norge och Sverige berör i princip alla regioner längs den svensk-norska gränsen, från Västra Götalandsregionen till Norrbotten. I Region Skåne gäller det danska ambulanser som kör mellan Bornholm, via Sverige, och fastlandet i Danmark men även transporter mellan sjukhusen i Skåne och Danmark. I Norrbotten handlar det om samverkan med finska ambulanser.

För att samverkan ska kunna ske i enlighet med svensk författning och för att vården ska vara god, säker och kostnadseffektiv behöver en fördjupad analys av de juridiska hindren utföras med syfte att komma med förslag på eventuella ändringar av författningar.

Socialstyrelsen får använda 1 500 000 kronor under 2020. Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2021.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00