Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Befrielse från moms och tull vid import av sjukvårdsmaterial för coronaviruset

Publicerad

Regeringen har i dag fattat beslut om att ansöka hos EU-kommissionen om befrielse från moms- och tullavgifter vid import av sjukvårdsmaterial för coronaviruset.

EU-kommissionen tog för några dagar sedan initiativ till att, för myndigheter och välgörenhetsorganisationer, undanta moms- och tullavgifter på sjukvårdsprodukter som behövs för att bekämpa COVID-19 och hjälpa dem som redan drabbats. För att beslut ska kunna fattas av EU-kommissionen krävs att varje medlemsstat ansöker om undantag hos kommissionen. Sverige har nu, tillsammans med andra medlemsstater, skickat in sin ansökan om undantag. Kommissionen väntas inom de närmsta dagarna fatta beslut. Europaparlamentet stödjer åtgärden.

Presskontakt

Vidar Jakobínuson Lindgren
Pressekreterare hos utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-840 33 12
e-post till Vidar Jakobínuson Lindgren