Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Fler brottslingar ska avtjäna sina fängelsestraff i sina hemländer

Publicerad

Regeringen överlämnar i dag en proposition till riksdagen med förslag som syftar till en mer effektiv hantering av ärenden där verkställandet av ett fängelsestraff överförs mellan ett medlemsland i EU till ett annat. Förslagen innebär att dömda personer som har en stark anknytning till ett annat land i största möjliga utsträckning ska avtjäna sitt fängelsestraff i det landet istället för i Sverige.

– Snabbare handläggning ska leda till att fler brottslingar får avtjäna sitt straff i sina hemländer. Den som dömts för ett brott får bäst möjligheter till social återanpassning i det land där han eller hon kommer att vistas efter att ha försatts på fri fot. Därför är det viktigt att handläggningen i Sverige är snabb och effektiv i de fall det kan konstateras att straffet bör avtjänas i ett annat land, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Prop. 2019/20:89 En effektivare hantering av ärenden om överförande av straffverkställighet

I propositionen föreslår regeringen ett krav på skyndsam handläggning av den här typen av ärenden, både hos Kriminalvården och i de allmänna domstolarna. Samma krav ska också gälla vid handläggningen när utländsk dom med frihetsberövande påföljd ska verkställas i Sverige.

Regeringen föreslår också att Kriminalvårdens beslut att sända över en dom för verkställighet inte ska kunna överklagas om den dömde har samtyckt till beslutet. Dessutom föreslår regeringen ytterligare regler som syftar till att påskynda processen efter det att ett beslut har meddelats om att en svensk dom ska verkställas i ett annat land.

I propositionen lämnas också förslag till lagändringar när det gäller regeringens tillkännagivande av vissa internationella överenskommelser.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Presskontakt

Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg