Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Fördelning av sjukvårdsmaterial till följd av covid-19

Publicerad

Socialstyrelsen har den 16 mars fått i uppdrag att säkerställa tillgången till skyddsutrustning och annat sjukvårdsmaterial. Uppdraget innefattar bland annat att på nationell nivå svara för fördelningen och vid behov omfördelning mellan huvudmännen.

– Nu under utbrottet av covid-19 är det oerhört viktigt att sjukvårdsmaterial och skyddsutrustning finns där behoven finns, och att det snabbt kan omfördelas vid behov. Därför ger regeringen Socialstyrelsen det här uppdraget, säger socialminister Lena Hallengren.

Beslutet innebär att regioner och kommuner ska lämna information till Socialstyrelsen om den skyddsutrustning för hälso- och sjukvårdspersonal och det material för provtagning för covid-19 som de har tillgång till. Socialstyrelsen får sedan besluta att en region eller kommun ska överlämna skyddsutrustning och provtagningsmaterial till en annan region eller kommun.

När det gäller personlig skyddsutrustning och provtagningsmaterial avser fördelningen och omfördelningen såväl befintligt som tillkommande material.

Beslut om omfördelning av skyddsutrustning eller provtagningsmaterial sker i dialog med berörda regioner och kommuner.

Regeringen har i dag, den 16 mars, även beslutat att Socialstyrelsen ska fungera som en nationell inköpscentral för skyddsutrustning och sjukvårdsmaterial.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot