Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Förslag om ökade möjligheter till anpassning inom bilstödet

Publicerad

Regeringen föreslår i en proposition att bilstödet ska förbättras för att öka stödets ändamålsenlighet. Bilstödet innefattar bidrag till inköp och anpassning av fordon och lämnas till personer som har stora svårigheter att förflytta sig på egen hand eller med allmänna kommunikationer.

– Bilstödet är en betydelsefull förmån som främjar delaktigheten i samhället för personer med funktionsnedsättning. Stödet ska också möjliggöra ett aktivt, självständigt och oberoende liv för personer med funktionsnedsättning, säger socialminister Lena Hallengren.

Bilstödet reformerades 2017 med syftet att bli mer ändamålsenligt och effektivt. Bilstödet skulle i ökad utsträckning skulle gynna personer med begränsade ekonomiska förutsättningar. Försäkringskassan, som tillsammans med Trafikverket har följt upp reformen, uppger dock att inköpskostnaderna har ökat på grund av större krav på bilarna samtidigt som möjligheterna till anpassning har begränsats.

I propositionen föreslås att anpassningsbidrag ska kunna lämnas även för anordningar som är att anse som standardutrustning i bilen eller för normalt förekommande tilläggsutrustning till bilen. Vidare föreslås att särskilda skäl för att lämna anpassningsbidrag för ett fordon som är äldre än fyra år eller har framförts mer än 6 000 mil ska tillämpas endast första gången det beviljas sådant bidrag. Det föreslås också att det ska införas en höjdbegränsning för bilar som det kan lämnas bilstöd för. Det kommer då att kunna lämnas anpassningsbidrag för att anpassa en lägre bil.

Därutöver föreslås att nivån på tilläggs­bidrag A höjs från 30 000 kronor till 50 000 kronor, och att tilläggsbidrag B höjs från 40 000 kronor till 60 000 kronor.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2020.


Delar av regeringens politik bygger på januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse som har slutits mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna 

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot