Pressmeddelande från Miljödepartementet

Miljötillsynen skärps över hela landet

Publicerad

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag som skärper och gör miljötillsynen mer likvärdig i hela landet. Tillsynsmyndigheter ska exempelvis kunna köpa in produkter och varor under dold identitet, så kallade testköp eller mystery shopping.

– Oavsett om du handlar i butik eller på internet ska du kunna känna dig trygg med att det du köper inte är skadligt för dig eller för dina barn. För att tillsynen ska bli bättre ska myndigheter ska få köpa in varor under dold identitet för att testa dem för farliga ämnen. Det är ett viktigt verktyg för en skärpt tillsyn, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Både OECD och EU-kommissionen har uppmärksammat att svenska staten inte kan påverka hur kommunerna kontrollerar efterlevnaden av miljölagstiftningen. Propositionen Förbättrad tillsyn på miljöområdet innehåller lagförslag som ska leda till att tillsynen blir mer likvärdig i hela landet.

– Vi föreslår att länsstyrelserna ska ha rätt att förelägga en kommun som brister i sitt tillsynsuppdrag att rätta till bristerna. Det är en möjlighet som redan finns inom livsmedelsområdet och vi har sett att det gett positiv effekt, säger Isabella Lövin.

Propositionen anpassar också bestämmelser i miljöbalken till två EU-förordningar om kontroll av vissa produkter och varor på miljöområdet.

De nya bestämmelserna föreslås börja gälla den 1 juli 2020.

Presskontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-206 08 92
e-post till Jakob Lundgren
Anna Söderström
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-5875955
e-post till Anna Söderström