Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Näringsminister Ibrahim Baylan skickar gemensamt brev till EU-kommissionen om vikten av att inte luckra upp EU:s konkurrensregler

Publicerad

Idag presenterar EU-kommissionen en ny industristrategi för Europa. Inför detta har näringsminister Ibrahim Baylan tillsammans med sina kollegor från Tjeckien, Estland, Finland, Irland, Lettland, Litauen och Nederländerna skickat ett brev till verkställande vice ordförande Margrethe Vestager om vikten av att inte luckra upp EU:s konkurrensregler och att en eventuell översyn ska baseras på beprövade principer och ekonomisk forskning.

Näringsminister Ibrahim Baylan framhåller i det gemensamma brevet till EU-kommissionens verkställande vice ordförande Margrethe Vestager att konkurrenskraft så långt som möjligt ska uppnås på egna meriter genom dynamik på väl fungerande marknader. Globala företag byggs genom konkurrens och inte genom att politiken väljer favoriter och skyddar dem från konkurrens. Istället bör alla företag ges en rättvis chans så att de bästa, mest produktiva och innovativa företagen kan växa.

En stark och oberoende konkurrenspolitik ger fördelar till konsumenter och företag i alla storlekar, vilket gör det möjligt för europeiska företag att innovera och sälja sina produkter och tjänster till en inre marknad med 450 miljoner konsumenter. För att europeiska företag fortsatt ska kunna blomstra måste en väl fungerande inre marknad, understödd av en stark, ekonomiskt underbyggd konkurrenspolitik, förbli en viktig prioritering för EU. Det är därför viktigt att en eventuell översyn av konkurrensreglerna baseras på beprövade principer och ekonomisk forskning, för att inte negativt påverka företag och konsumenter på den inre marknaden.

Samtidigt får inte EU vara naivt inför det snabbt föränderliga globala landskapet, där orättvisa utländska subventioner eller statlig kontroll av företag har en skadlig effekt på den inre marknadens funktion. För att undvika snedvridning av marknader måste operatörer från tredjeländer konkurrera på liknande villkor och med liknande regler för statligt stöd som deras europeiska motsvarigheter.

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-129 67 08
e-post till Sara Khatemi