Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ny generaldirektör för Inspektionen för strategiska produkter

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att utse Carl Johan Wieslander till ny generaldirektör och chef för Inspektionen för strategiska produkter (ISP). Han tillträder tjänsten den 27 mars 2020.

Inspektionen för strategiska produkter (ISP) är den statliga myndigheten för tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen om krigsmaterial samt lagen om kontroll av produkter med dubbla användningsområden.

Carl Johan Wieslander har arbetat på ISP sedan 2012, först som chefsjurist, därefter som ställföreträdande generaldirektör och senast som vikarierande generaldirektör och chef för myndigheten. Innan dess har han bland annat tjänstgjort som rättssakkunnig vid Utrikesdepartementets rättssekretariat. Carl Johan Wieslander är utbildad jurist med examen från Lunds universitet.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-266 31 05
e-post till Adriana Haxhimustafa