Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Nytt grundläggande skolflygplan till Försvarsmakten

Publicerad

Regeringen beslutade den 26 mars att bemyndiga Försvarsmakten att anskaffa nya skolflygplan för Försvarsmaktens grundläggande flygutbildning.

För utbildning av stridspiloter använder Försvarsmakten i dag Skolflygplan 60, SK 60. Detta tvåsitsiga jetflygplan infördes 1967 och har i flera steg livstidsförlängts.

Försvarsmakten planerar att ersätta SK 60 i samband med en återgång till flygutbildning i två steg. Först grundläggande flygutbildning i ett propellerflygplan, ett så kallat Basic Trainer Aircraft. Därefter utbildning i jetflygplan, där SK 60 kvarstår i tjänst ytterligare en tid. Försvarsmaktens avsikt är sedan att genomföra den avancerade utbildningen med befintliga Gripen C/D. Övriga pilotkategorier inom Försvarsmakten kommer också att få sin grundläggande flygutbildning i det nya skolflygplanet och sedan vidare utbildning på andra plattformar.

Regeringens beslut innebär att ett tillräckligt antal skolflygplan och utbildningsmateriel kan anskaffas för att grundutbilda de piloter som behövs i Försvarsmakten. Anskaffningen finansieras inom gällande investeringsplan för försvarsmateriel och innebär inga extra tillskott. Kostnaderna för denna anskaffning anges inte.

Regeringens beslut innebär att Försvarsmakten och Försvarets materielverk kan inleda anskaffningsprocessen under första halvåret 2020.

Presskontakt

Toni Eriksson
Pressekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist
Telefon 08-405 10 00
Mobil 073-072 83 16
e-post till Toni Eriksson