Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Peter Hultqvist huvudtalare på konferens i London och träffar den brittiske ministern för försvarsmaterielfrågor Jeremy Quin

Publicerad

Försvarsminister Peter Hultqvist träffar den 11 mars Storbritanniens minister för försvarsmaterielfrågor Jeremy Quin. På agendan står bland annat att diskutera den regionala säkerheten i norra Europa, det gemensamma stridsflygprojektet FCASC, försvarssamarbetet Joint Expeditionary Force (JEF) och den kommande svenska försvarsmaktsövningen Aurora 20. Peter Hultqvist kommer också att vara huvudtalare på konferensen ”A New Era of Strategic Competition” som hålls av tankesmedjan Chatham House.

Peter Hultqvist och den brittiske ministern för försvarsmaterielfrågor Jeremy Quin under mötet i London den 11 mars.
Peter Hultqvist och den brittiske ministern för försvarsmaterielfrågor Jeremy Quin under mötet i London den 11 mars. Foto: Peter Devine /Brittiska försvarsministeriet

Sverige och Storbritannien har sedan lång tid ett brett och omfattande försvarspolitiskt samarbete som omfattar flera områden. Gemensamma intressen är exempelvis säkerheten i Östersjöregionen och samverkan i internationella insatser. Sverige och Storbritannien har också ett betydelsefullt materielsamarbete och undertecknade i juli 2019 ett avtal om utveckling av framtida stridsflygsförmåga.

Under det bilaterala mötet i London den 11 mars kommer ministrarna att diskutera flera pågående projekt länderna emellan, bland annat utvecklingen av den brittiskledda snabbinsatsstyrkan Joint Expeditionary Force (JEF) där förutom Sverige också Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna och Norge ingår. JEF-samarbetet, som sedan 2018 har full operativ förmåga, genomförde förra året en större övning i Östersjön och flera av de ingående länderna kommer att delta i den svenska försvarsmaktsövningen Aurora 20 senare i år.

Ministrarna kommer också att diskutera det fortsatta arbetet som följer på det avtal om gemensam utveckling av framtida stridsflygsförmåga och stridsflygsystem som undertecknades i juli 2019, liksom gemensamma internationella insatser.

Chatham House

Under besöket i London kommer Peter Hultqvist även att delta i en konferens på tankesmedjan Chatham House under temat ”A New Era of Strategic Competition”, där den svenske försvarsministern håller inledningsanförandet.

För mer information är media välkomna att kontakta pressekreterare Natalie Sial.

Presskontakt

Natali Sial
T.f. pressekreterare hos Försvarsminister Peter Hultqvist
Telefon (växel) 08-405 10 00