Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Regeringen utser ny ledamot till Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans

Publicerad

Regeringen har idag beslutat att utse professor Anna-Sara Lind till svensk ledamot i Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans (ECRI).

Anna-Sara Lind (f. 1977) är professor i offentlig rätt vid Uppsala universitets juridiska institution. Hon är även verksam vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CFR) och Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS). Lind är även förordnad som expert i Kommittén om förbud mot rasistiska organisationer. Anna-Sara Lind efterträder advokat Christian Åhlund som ledamot i ECRI.

Kommissionen består av 47 ledamöter från alla Europarådets medlemsländer och har i mer än 25 år övervakat medlemsländernas arbete mot rasism och intolerans.

Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans inom Europarådet

ECRI är Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans inom Europarådet. Kommissionen inrättades 2002 och övervakar situationen i medlemsländerna när det gäller rasism, främlingsfientlighet och diskriminering. ECRI består av självständiga experter.

ECRI grundar inte sitt arbete på någon specifik konvention även om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna är central i arbetet. Kommissionen genomför landsbesök och presenterar därefter rapporter med rekommendationer till medlemsländerna.

Presskontakt

Nicole Goufas
Pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.