Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Regeringen vill ha ökad användning av e-legitimation i tjänsten

Publicerad

Henrik Ardhede har fått uppdraget att leda utredningen Ökad och standardiserad användning av betrodda tjänster i den digitala förvaltningen. Utredaren ska, med utgångspunkt i EU-förordningen om elektronisk identifiering och betrodda tjänster, den s.k. eIDAS-förordningen, kartlägga, analysera och lämna förslag på åtgärder som höjer säkerheten och stärker tilliten i elektroniskt informationsutbyte. Ett viktigt område är hur användningen av e-legitimationer i tjänsten kan öka genom tillämpning av standarderna i eIDAS-förordningen.

- Standarder som skapar långsiktigt hållbara och återanvändbara lösningar är viktiga för att på ett enhetligt sätt kunna hantera e-legitimationer i tjänsten, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

I uppdraget ingår också att tydliggöra när olika säkerhetsnivåer för elektroniska underskrifter ska användas i den offentliga förvaltningen och att lämna förslag på åtgärder för validering och bevarande av sådana underskrifter.

Utredaren Henrik Ardhede är målkanslichef vid Förvaltningsrätten i Göteborg och har tidigare utrett andra frågor kopplade till den offentliga förvaltningens digitalisering.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 december 2020.

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.