Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Regeringen vill ha ökad användning av e-legitimation i tjänsten

Publicerad

Henrik Ardhede har fått uppdraget att leda utredningen Ökad och standardiserad användning av betrodda tjänster i den digitala förvaltningen. Utredaren ska, med utgångspunkt i EU-förordningen om elektronisk identifiering och betrodda tjänster, den s.k. eIDAS-förordningen, kartlägga, analysera och lämna förslag på åtgärder som höjer säkerheten och stärker tilliten i elektroniskt informationsutbyte. Ett viktigt område är hur användningen av e-legitimationer i tjänsten kan öka genom tillämpning av standarderna i eIDAS-förordningen.

- Standarder som skapar långsiktigt hållbara och återanvändbara lösningar är viktiga för att på ett enhetligt sätt kunna hantera e-legitimationer i tjänsten, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

I uppdraget ingår också att tydliggöra när olika säkerhetsnivåer för elektroniska underskrifter ska användas i den offentliga förvaltningen och att lämna förslag på åtgärder för validering och bevarande av sådana underskrifter.

Utredaren Henrik Ardhede är målkanslichef vid Förvaltningsrätten i Göteborg och har tidigare utrett andra frågor kopplade till den offentliga förvaltningens digitalisering.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 december 2020.

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-072 81 36
e-post till Fredrik Persson