Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Rehabiliteringsersättningen förenklas och utbetalningar av vårdbidrag förlängs

Publicerad

Regeringen föreslår förenklingar i regelverket för ersättning vid tillfällig sjukfrånvaro från en arbetslivsinriktad rehabilitering. Regeringen föreslår även att Försäkringskassan under en övergångsperiod ska kunna besluta om förlängd utbetalning av den tidigare förmånen vårdbidrag, som den 1 januari 2019 ersattes av förmånerna omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning.

– Med förslagen vill vi dels förenkla ansökningsprocessen för den enskilde, dels se till att människor får den ersättning man har rätt till, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Förändringen av rehabiliteringsersättningen innebär att en individ ska kunna behålla sin ersättning och slippa ansöka om sjukpenning vid tillfällig sjukfrånvaro från en arbetslivsinriktad rehabilitering, förutsatt att frånvaron inte överstiger 30 dagar. Fördelen för individen blir att inte behöva ansöka om en annan förmån.

Regeringens förslag om att Försäkringskassan ska kunna fortsätta att betala ut vårdbidrag under en övergångsperiod ska gälla fram till den 1 juli 2022. Detta gäller i de fall det annars skulle uppstå ett glapp i utbetalningarna när den enskilde ska byta från vårdbidrag till de nya förmånerna omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning.

Regeringen föreslår i propositionen att ändringarna ska träda ikraft den 1 juli 2020.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt