Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Samtal med mediebranschen med anledning av det nya coronaviruset

Publicerad

Idag höll Amanda Lind, kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna, ett möte med ett flertal större aktörer från mediebranschen med anledning av det nya coronaviruset. Syftet med mötet var att regeringen skulle få en tydligare lägesbild av virusspridningens konsekvenser för nyhetsmedierna idag och på längre sikt.

Under mötet gav aktörerna en bild av nuläget och förslag på åtgärder framåt. 

– Nyhetsmedierna spelar en avgörande roll i det läge vi befinner oss i nu. Spridningen av det nya coronaviruset visar tydligt hur viktigt det är med fri och granskande journalistik som når ut i hela landet. Därför var det viktigt för mig att träffa mediebranschen samlat och få deras inspel och reflektioner om läget. Det var ett bra möte som var värdefullt för regeringens arbete framåt, säger kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00