Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Särskolan kan byta namn – nu utreds frågan

Publicerad

Särskolan har utvecklats starkt genom åren men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Regeringen anser att benämningen särskola är otidsenlig och att användningen av ordet kan förstärka en känsla av utanförskap och medföra ett ”vi-och dem-tänkande”. Därför ska en utredare nu föreslå alternativa benämningar av skolformerna grundsärskola och gymnasiesärskola.

– Många barn, ungdomar och föräldrar vill att särskolan ska byta namn. Användningen av ordet särskola kan förstärka en känsla av utanförskap hos eleverna i skolformen och leda till diskriminering, kränkningar och trakasserier i skolan. Det vill regeringen motverka. Därför har en utredare fått i uppdrag att föreslå alternativa benämningar, säger utbildningsminister Anna Ekström.
 
Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven har sedan tidigare i uppdrag att titta på frågor kring elevhälsa, särskilt stöd samt hur särskolan kan stärkas, bland annat genom att analysera om timplanerna för grundsärskolan bör förändras för att bättre möta elevernas behov. Nyligen beslutade regeringen genom tilläggsdirektiv att utvidga uppdraget. Utredaren fick då i uppdrag att analysera bestämmelserna om tillgång till elevhälsa och föreslå hur det kan förtydligas vad som är en acceptabel lägstanivå.
 
Samtidigt fick utredaren i uppdrag att föreslå alternativa benämningar på skolformerna grundsärskola och gymnasiesärskola samt överväga en alternativ benämning för träningsskolan i syfte att terminologin ska bli enhetlig och tidsenlig. Det finns också skäl att överväga om benämningarna komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå bör ersättas.
 
Uppdraget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna och ska redovisas senast den 28 februari 2021.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg