Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Skärpta regler för hantering av sprängämnesprekursorer

Publicerad

Denna vecka beslutar regeringen om en lagrådsremiss med lagändringar som kompletterar en ny striktare EU-förordning som ska göra det svårare för enskilda att få tillgång till så kallade sprängämnesprekursorer. Dessa är kemiska ämnen som kan användas för legitima ändamål men som också missbrukas för att tillverka sprängämnen.

Syftet med den nya EU-förordningen är att ytterligare stärka och harmonisera systemet för att förebygga olaglig tillverkning av sprängämnen, med tanke på det ökande hotet mot den allmänna säkerheten till följd av terrorism och annan grov brottslighet.

– Det är nödvändigt och värdefullt att en ny och striktare EU-förordning har tagits fram. Den är en viktig del i de samlade åtgärderna för en effektivare bekämpning av terrorism, sprängningar och annan grov brottslighet. Det kommer nu att bland annat bli avsevärt mycket svårare för icke-professionella användare att få tillgång till här typen av ämnen, och kraven på de aktörer som säljer dem utökas, säger inrikesminister Mikael Damberg.

I den nya EU-förordningen så tillkommer två välkända kemikalier som används vid tillverkning av hemmagjorda sprängämnen – svavelsyra och ammoniumnitrat – i förordningens bilaga I. Det innebär att det kommer krävas tillstånd för att enskilda till exempel ska få införa, inneha eller använda dessa ämnen. Definitionen av just vilka som är enskilda, det vill säga omfattas av förbudet och tillståndssystemet, utökas också.

I EU-förordningen införs också bland annat krav på att säljarna ska göra utökade kontroller vid försäljning till enskilda, professionella användare och andra ekonomiska aktörer. För att förebygga, förhindra och upptäcka olaglig tillverkning av sprängämnen ska information från kontrollerna sparas i 18 månader. I lagrådsremissen föreslås att regeringen ska få bestämma vilka myndigheter som, utöver kommunerna, ska få tillgång till denna information. Regeringen föreslår också en utökad straffrättslig reglering för den som inte kontrollerar att någon är en professionell aktör.

Enligt den nya EU-förordningen ska fler aktörer rapportera misstänkta transaktioner och betydande försvinnande och stölder av sprängämnesprekursorer. I lagrådsremissen föreslår regeringen en utökad straffrättslig reglering för de som inte uppfyller dessa krav.

I EU-förordningen finns också en ny och övergripande skyldighet för medlemsländerna att utöva tillsyn över tillämpningen av förordningen. I lagrådsremissen föreslås därför att kommunernas ansvar för tillsyn, som i dag är mer begränsat, utökas inom den egna kommunen. Det föreslås också att regeringen ska få utse ansvarig myndighet för tillsynen över de marknadsplatser som är baserade på internet.

EU-förordningen ska tillämpas fullt ut från och med den 1 februari 2021. Lagändringarna föreslås därför träda i kraft samtidigt.

Presskontakt

Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.