Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Stärkt integritet och ökad effektivitet i Rättsmedicinalverkets verksamhet

Publicerad

Regeringen överlämnar i dag en proposition till riksdagen med förslag på två nya lagar för Rättsmedicinalverkets verksamhet. Syftet är att stärka skyddet för den personliga integriteten och öka effektiviteten i verksamheten.

Det två nya lagar som regeringen föreslår är lagen om Rättsmedicinalverkets behandling av personuppgifter och lagen om Rättsmedicinalverkets elimineringsdatabas.

Prop. 2019/20:106 Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet

Lagen om Rättsmedicinalverkets behandling av personuppgifter kommer, med de undantag som uttryckligen anges i lagen, att vara tillämplig på all behandling av personuppgifter som äger rum vid Rättsmedicinalverket.

Genom lagen om Rättsmedicinalverkets elimineringsdatabas införs tydliga rättsliga förutsättningar för att Rättsmedicinalverket ska kunna föra en elimineringsdatabas i syfte att stärka kvaliteten i den rättsgenetiska verksamheten med dna-analyser.

De nya lagarna, som föreslås träda i kraft den 1 juli 2020, kommer att uppfylla kraven i både EU:s dataskyddsförordning och EU:s dataskyddsdirektiv på det brottsbekämpande området.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh