Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Stärkt sekretesskydd för hotade personer och effektivare handläggning av hyrestvister

Publicerad

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag som gör det möjligt att hemlighålla var parter i hyres- och arrendenämnder som lever med en hotbild bor någonstans. Regeringen lämnar också förslag som bidrar till att hyrestvister kan avgöras betydligt snabbare än i nuläget.

I dagsläget finns ingen möjlighet att hålla hemligt var parter i hyres- och arrendenämnder som lever med en hotbild har sin bostad. Det beror på att hyres- och arrendenämnder registrerar fastighetsbeteckningar, som i princip fungerar som en adressuppgift, i sina ärenden, samtidigt som fastighetsbeteckningar undantas från det sekretesskydd som finns för att skydda hotade och förföljda personer. Genom regeringens förslag blir det möjligt att sekretessbelägga fastighetsbeteckningar i hyres- och arrendenämnder, så att hotade och förföljda personer kan skyddas i den verksamheten.

Prop. 2019/20:95 Stärkt sekretesskydd för hotade personer och snabbare handläggning av vissa hyrestvister

Regeringen föreslår också att det ska införas en regel för Svea hovrätts handläggning av mål om ändring av hyresvillkor som begränsar möjligheten för en part att åberopa en omständighet eller ett bevis som inte har lagts fram i hyresnämnden.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh