Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Svenskt deltagande i valobservationsinsatser under 2020

Publicerad

Regeringen beslutar idag om svenskt deltagande i valobservationsinsatser som arrangeras av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och den Europeiska Unionen (EU) under 2020. Svenska observatörer kommer bland annat att delta i insatser i Bolivia, Myanmar, Etiopien, Georgien, Belarus och Serbien.

- Att bidra till fria och rättvisa val är en viktig del i det svenska demokratistödet. Genom svenskt bistånd bidrar Sverige till att stödja viktiga valprocesser runt om i världen, säger minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson.

Valobservationsinsatser syftar till att stödja genomförande av fria, rättvisa och transparenta val. Den valobservation som internationella och nationella aktörer bedriver är viktig för att säkerställa att valprocesser har legitimitet och lever upp till demokratiska standarder, stärka tilltron till valresultaten och att dokumentera eventuella felaktigheter och valfusk.

Observatörerna kommer även med rekommendationer på hur framtida valprocesser och valsystemet kan stärkas i respektive land. Det är en viktig funktion, speciellt i unga demokratier.

- Vi ser i dag hur demokratin utmanas på flera håll idag. Regeringen har lanserat en särskild demokratisatsning i utrikespolitiken för att motarbeta den trenden. Valobservation är ett viktigt verktyg i den demokratiska verktygslådan, säger Peter Eriksson.

Folke Bernadotteakademin ansvarar för rekrytering, utbildning och sekondering av de svenska observatörerna. Under 2019 sekonderades 208 valobservatörer till totalt 21 insatser, bland annat till val i Ukraina, Mocambique, Kosovo, Kazakstan och El Salvador.

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.