Pressmeddelande från Miljödepartementet

Sverige kräver höjd EU-ambition inför klimatmötet i Glasgow

Publicerad

I ett brev till EU-kommissionen uppmanar Sverige och elva andra medlemsländer kommissionen att redogöra för hur EU ska visa ledarskap i klimatomställningen och öka sin ambition inför och under höstens FN-klimatmöte.

Den 9-19 november 2020 kommer FN:s klimatmöte COP26 att äga rum i Glasgow, Storbritannien. Inför mötet har världens länder ombetts inkomma med reviderade nationella klimatåtaganden under Parisavtalet. Det är viktigt att de nya åtagandena innebär en ökad ambition i klimatarbetet om världen ska klara av att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader.

För att driva på det arbetet har Sverige tillsammans med elva andra länder skrivit ett brev till EU-kommissionären Frans Timmermans. I brevet ber länderna kommissionen presentera sin analys för en ökad klimatambition så snart som möjligt.

– Världen behöver ett starkt klimatledarskap och EU har ett ansvar att använda det positiva klimatmomentum som finns till att öka ambitionerna. För att det ska ha ett så stort genomslag som möjligt behöver det annonseras i god tid innan nästa klimatmöte i Glasgow, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Alla parter till Parisavtalet har nationellt fastställda klimatåtaganden (NDC) som de ska leva upp till. EU har ett gemensamt åtagande med ett klimatmål till 2030. EU-kommissionen har annonserat att de senare i år ska presentera en konsekvensanalys av att skärpa EU:s NDC till minst -50 procent (med sikte på -55 procent) minskade utsläpp till 2030 jämfört med 1990 års nivåer. Sverige vill att EU-kommissionens analys presenteras så snart som möjligt, och inte senare än juni 2020, för att ett beslut om EU:s uppdaterade NDC ska kunna tas i god tid innan klimatmötet i Glasgow. Detta eftersom EU på så sätt kan påverka andra länder att höja sina klimatambitioner.

Presskontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-206 08 92
e-post till Jakob Lundgren

Faktaruta

Länderna som skrivit under brevet till kommissionär Timmermans är Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Lettland, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Slovenien, Spanien, Österrike och Sverige.

EU:s nuvarande nationellt fastställda klimatåtagande (NDC) innebär att utsläppen ska minska med minst 40 procent till år 2030, jämfört med 1990 års nivåer. Med nuvarande lagstiftning på klimat- och energiområdet är bedömningen att EU:s utsläpp kommer minska 46-50 procent.

Sverige anser att EU:s klimatmål till 2030 bör skärpas till minst -55 procent och vara i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål.

Under Europeiska rådets (ER) möte i december 2019 beslutade EU:s stats- och regeringschefer att EU ska uppnå klimatneutralitet till 2050. ER bjöd samtidigt in EU-kommissionen att presentera sitt förslag till ett reviderad NDC till 2030 i god tid innan klimatmötet COP26 i Glasgow, efter att först ha presenterat sin konsekvensanalys av ett skärpt klimatmål.