Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Tomas Eneroth kallar företrädare för de som organiserar och bedriver godstrafik på väg och järnväg till möte om coronaviruset

Publicerad

För att få en lägesbild av hur coronaviruset påverkar godstrafikens förutsättningar kallar infrastrukturminister Tomas Eneroth in företrädare för de som organiserar och bedriver godstrafik på väg och järnväg till ett möte den 18 mars.

- Godstrafik upplever nu påfrestningar som en följd av spridningen av coronaviruset. Godstrafiken är central för försörjningstryggheten för både dagligvaruhandel och industri. Därför kallar jag in branschens företrädare för att få samlad information, säger Tomas Eneroth.

Tomas Eneroth kommer att finnas tillgänglig för media per telefon mellan kl. 16.15 - 16.45 den 18 mars.  

Presskontakt

Fredrik Persson
T.f. pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00