Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Tunga klimatfrågor i fokus när EU:s miljöministrar möts i Bryssel

Publicerad

Den 5 mars träffar miljö- och klimatminister Isabella Lövin sina EU-kollegor för årets första miljörådsmöte där de ska diskutera EU-kommissionens gröna giv och en klimatlag för EU. De förväntas också anta EU:s långsiktiga klimatstrategi om klimatneutralitet till 2050 under Parisavtalet.

Under miljörådsmötet kommer ministrarna att diskutera miljö- och klimataspekterna av EU-kommissionens gröna giv. Sverige är mycket positiva till att EU-kommissionen prioriterar miljö- och klimatfrågorna högt. Sverige välkomnar det helhetsgrepp som den gröna given kan innebära.

– Vi befinner oss i en klimatkris och har inte tid att vänta. Nu behöver en hög klimatambition omsättas till konkret politik som genomsyrar alla områden, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Ministrarna kommer även att anta EU:s långsiktiga klimatstrategi, som ska lämnas in till FN som en del av EU:s genomförande av Parisavtalet. Sverige anser att målet om ett klimatneutralt EU 2050 behöver nås både av EU som helhet och av varje medlemsstat på nationell nivå för att säkerställa den omfattande omställning som krävs om vi ska klara Parisavtalets 1,5-gradersmål. Det nya 2050-målet innebär att även EU:s klimatmål till 2030 och lagstiftningen för att nå målet behöver skärpas i närtid.

Under rådsmötet kommer även EU-kommissionen presentera sitt förslag till en klimatlag för EU, en högt prioriterad fråga för Sverige.

– Precis som den svenska klimatlagen bör en klimatlag på EU-nivå skapa ett långsiktigt och rättsligt bindande ramverk för EU:s omställning mot klimatneutralitet. En stärkt klimatambition skulle visa på ledarskap i en tid där världen behöver det, säger Isabella Lövin.

Sverige anser att klimatlagen bör etablera vägledande principer för hur omställningen ska understödjas genom lagstiftning. En sådan princip är att all relevant EU-lagstiftning ska vara förenlig med, och bidra till, målet om klimatneutralitet till senast 2050 och Parisavtalets 1,5-gradersmål. Översynen av lagstiftning ska bara kunna leda till att klimatambitionen skärps.

Presskontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminiser Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mer om mötet i miljörådet 5 mars

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.