Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Uppdrag om effektivare verktyg för polisen i gränsnära områden

Publicerad

Regeringen har fattat beslut om att ge en särskild utredare i uppdrag att ta ställning till om Polismyndigheten har tillräckligt effektiva verktyg i gränsnära områden. Syftet är att säkerställa förmågan att kontrollera utlänningars vistelserätt och bekämpa brott i den här typen av områden.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en film publicerad. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

Sverige har sedan november 2015 haft en tillfälligt återinförd gränskontroll vid sina inre gränser. Men mycket talar för att Polismyndigheten inte har till­gång till tillräckligt effektiva verktyg i gränsnära områden. I de områdena är prob­lem som kan följa med rörligheten över gränserna särskilt aktuella. Där är behovet av att kunna ingripa på ett verkningsfullt sätt sannolikt också som störst.

Effektivare polisiära åtgärder i gränsnära områden, Dir. 2020:23

Regeringen har därför gett en särskild utredare i uppdrag att ta ställning till om Polismyndigheten har tillgång till tillräckligt effektiva verktyg i gränsnära områden. Utredaren ska bland annat kartlägga vilket behov som finns av effektivare polisiära åtgärder. Uppdraget är kopplat till punkt 7 i regeringens 34-punktsprogram med åtgärder mot gängkriminaliteten och kan ha betydelse för det framtida behovet av tillfälligt återinförd gränskontroll vid de inre gränserna.

– Kampen mot brottsligheten intensifieras. Att säkerställa att polisen har de verktyg som behövs är en viktig del för att trycka tillbaka kriminaliteten. Det gäller inte minst i gränsnära områden. Vi kan aldrig acceptera att till exempel stöldligor och gängkriminella utnyttjar rörligheten över gränserna för att begå brott, därför behöver också polisen få nya befogenheter i gränsnära områden, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Utredaren ska ta ställning till om det bör göras författningsändringar för en mer effektiv kontroll av utlänningars vistelserätt och bekämpning av brott i gränsnära områden. Utredaren ska lämna nödvändiga författningsförslag.

Utredare blir Stefan Reimer, justitieråd i Högsta domstolen. Uppdraget ska redovisas senast den 20 september 2021.

Presskontakt

Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Punkt 7 i 34-punktsprogrammet: Automatisk kamerabevakning av fordon i gränsområden

Polisen behöver få bättre möjligheter att verka i gränsnära områden för att bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten och gängkriminalitet. Kamerabevakning med automatisk igenkänning av fordonstyper och registreringsskyltar ska möjliggöras. En utredning om detta ska tillsättas.