Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Uppdrag om effektivare verktyg för polisen i gränsnära områden

Publicerad

Regeringen har fattat beslut om att ge en särskild utredare i uppdrag att ta ställning till om Polismyndigheten har tillräckligt effektiva verktyg i gränsnära områden. Syftet är att säkerställa förmågan att kontrollera utlänningars vistelserätt och bekämpa brott i den här typen av områden.

Sverige har sedan november 2015 haft en tillfälligt återinförd gränskontroll vid sina inre gränser. Men mycket talar för att Polismyndigheten inte har till­gång till tillräckligt effektiva verktyg i gränsnära områden. I de områdena är prob­lem som kan följa med rörligheten över gränserna särskilt aktuella. Där är behovet av att kunna ingripa på ett verkningsfullt sätt sannolikt också som störst.

Effektivare polisiära åtgärder i gränsnära områden, Dir. 2020:23

Regeringen har därför gett en särskild utredare i uppdrag att ta ställning till om Polismyndigheten har tillgång till tillräckligt effektiva verktyg i gränsnära områden. Utredaren ska bland annat kartlägga vilket behov som finns av effektivare polisiära åtgärder. Uppdraget är kopplat till punkt 7 i regeringens 34-punktsprogram med åtgärder mot gängkriminaliteten och kan ha betydelse för det framtida behovet av tillfälligt återinförd gränskontroll vid de inre gränserna.

– Kampen mot brottsligheten intensifieras. Att säkerställa att polisen har de verktyg som behövs är en viktig del för att trycka tillbaka kriminaliteten. Det gäller inte minst i gränsnära områden. Vi kan aldrig acceptera att till exempel stöldligor och gängkriminella utnyttjar rörligheten över gränserna för att begå brott, därför behöver också polisen få nya befogenheter i gränsnära områden, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Utredaren ska ta ställning till om det bör göras författningsändringar för en mer effektiv kontroll av utlänningars vistelserätt och bekämpning av brott i gränsnära områden. Utredaren ska lämna nödvändiga författningsförslag.

Utredare blir Stefan Reimer, justitieråd i Högsta domstolen. Uppdraget ska redovisas senast den 20 september 2021.

Presskontakt

Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg

Punkt 7 i 34-punktsprogrammet: Automatisk kamerabevakning av fordon i gränsområden

Polisen behöver få bättre möjligheter att verka i gränsnära områden för att bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten och gängkriminalitet. Kamerabevakning med automatisk igenkänning av fordonstyper och registreringsskyltar ska möjliggöras. En utredning om detta ska tillsättas.