Innehållet publicerades under perioden

-

Peter Eriksson har entledigats, minister för internationellt utvecklingssamarbete

-

Bostads- och digitaliseringsminister

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Uppdrag till Folke Bernadotteakademin att inrätta ett stipendium för FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 till Zaida Cataláns minne

Publicerad

Regeringen har idag beslutat att uppdra åt Folke Bernadotteakademin (FBA) att inleda ett förberedande arbete för att inrätta ett stipendium för FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet 2021. Stipendiet ska inrättas till minne av Zaida Catalán, tidigare utsänd av FBA som expert inom jämställdhetsområdet.

FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet antogs år 2000 – 20 år sedan i år. Tillsammans med efterföljande resolutioner slår den fast att kvinnors deltagande i att förebygga, hantera och lösa konflikter är avgörande för hållbar fred och säkerhet. Resolutionerna uppmärksammar också behovet av att bättre skydda kvinnor och flickor mot våld och konflikters verkningar. Stipendiet som nu inrättas syftar till att uppmärksamma personer som är engagerade i frågor kring kvinnors deltagande i konfliktlösning.

- Zaida Catalán var en hängiven och engagerad FN-medarbetare med uppdrag att bekämpa våld mot barn och kvinnor när hon mördades. Genom att ge fler möjligheten att arbeta med FN-resolutionen om kvinnor, fred och säkerhet hedrar vi hennes gärning och stärker vi Sveriges arbete med denna viktiga fråga, säger minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson.

FBA är Sveriges expertmyndighet för genomförande av resolutionen och har ett mandat att genomföra insatser i syfte att stärka genomförandet av agendan för kvinnor, fred och säkerhet. Under 2020 har myndigheten ett särskilt uppdrag att uppmärksamma 20-årsjubileet av resolution 1325.

Zaida Catalán

Zaida Catalán engagerade sig för området kvinnor, fred och säkerhet och var verksam i fredsinsatser som expert inom jämställdhetsområdet och humanitära frågor. Under 2017 ingick hon i en expertpanel som arbetade i Demokratiska Republiken Kongo (DRK) på mandat av FN:s säkerhetsråd. Under denna mission mördades hon och hennes kollega Michael Sharp. Catalán hade tidigare varit sekonderad genom FBA till Demokratiska Republiken Kongo (DRK), Afghanistan och Palestina.

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete
Telefon (växel) 08-405 10 00