Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Uppdrag till Länsstyrelserna att inkomma med löpande samlade lägesbilder med anledning av covid-19

Publicerad

Uppdraget till länsstyrelserna innebär att de minst två gånger i veckan, eller enligt vad Regeringskansliet närmare anger, ska ge en samlad lägesbild över arbetet i länsstyrelserna och ge en redogörelse för utvecklingen av coronaviruset i samtliga län. Uppdraget ska samordnas och redovisas av Länsstyrelsen i Hallands län.

Jag kan inte nog understryka vikten av att regeringen har tillgång till aktuella lägesbilder över hur situationen ser ut i våra olika landsdelar. Regeringen beslutade därför på ett extra regeringssammanträde igår att ge länsstyrelserna i uppdrag att regelbundet redovisa arbetet i länen med anledning av spridningen av covid-19, säger civilminister Lena Micko.

Länsstyrelserna bedriver ett aktivt krisarbete runtom i landet för att hantera spridningen av covid-19. Arbetet består bland annat i att samordna stat, regionerna och kommunerna ifråga om smittskyddsaspekter, men också att säkerställa att viktiga samhällsfunktioner bibehålls i landet.

Statsministern har också tillsammans med civilministern bjudit in landets 21 landshövdingar för att tala om länsstyrelsernas arbete med anledning av spridningen av covid-19. På mötet kommer regeringen att informeras ytterligare om situationen i länen.

Presskontakt

Jonas Lannering
Pressekreterare hos civilminister Lena Micko
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.