Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Ann Linde till Zagreb 5-6 mars för möten med EU:s utrikesministrar

Publicerad

Utrikesminister Ann Linde deltar i EU-ländernas informella utrikesministermöte, ”Gymnich”, i Zagreb den 5 mars. På agendan för mötet står diskussioner om Ryssland och om Turkiet.

Utrikesminister Ann Linde deltar i EU-ländernas informella utrikesministermöte, ”Gymnich”, i Zagreb den 5 mars. På agendan för mötet står diskussioner om Ryssland och om Turkiet.

I anslutning till det informella mötet äger även ett utrikesrådsmöte (FAC) rum i Zagreb den 6 mars. Vid detta möte kommer utvecklingen i Syrien att diskuteras.

EU:s utrikesministrar träffas informellt en gång per halvår i Europeiska rådets ordförandeland. Det informella utrikesministermötet kallas för "Gymnich" eftersom det första gången ägde rum under det tyska ordförandeskapet 1974 på slottet Gymnich, norr om Bonn.

Presskontakt

Mikael Lindström
Pressekreterare hos utrikesminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-078 52 60
e-post till Mikael Lindström