Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Amanda Lind bjöd in regionerna till samtal med anledning av coronavirusets påverkan på kulturen i hela landet

Publicerad

Med anledning av det nya coronaviruset höll i dag kultur- och demokratiminister Amanda Lind ett möte med ansvariga kulturpolitiker från samtliga regioner, om regionernas kultur- och fritidsverksamheter i dessa tider. Syftet var bland annat att lyssna in och hålla sig uppdaterad om det rådande läget i regionerna.

Till mötet bjöd Amanda Lind in ansvariga kulturpolitiker från samtliga regioner, samt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Statens kulturråd och Myndigheten för kulturanalys. Regionerna fick var och en redogöra för läget, hur de arbetar och de utmaningar som finns framåt gällande regionala och kommunala insatser.

– Regionerna spelar en central roll för kulturlivet i hela Sverige. Därför var det viktigt för mig att träffa alla regioner samlat. Kulturen har påverkats drastiskt av coronavirusets spridning och då måste vi hantera det tillsammans, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.