Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Arbete med ny strategi för utvecklingssamarbetet med Demokratiska republiken Kongo inleds

Publicerad

Regeringen har idag gett Sida och Folke Bernadotteakademin i uppdrag att ta fram underlag för en ny strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Demokratiska republiken Kongo. Strategin ska gälla för 2021–2025.

Uppdraget tar bland annat utgångspunkt i regeringens satsning på demokrati inom utvecklingssamarbetet.

- Jag vill utöka det svenska samarbetet med DRK. Efter valet 2018 skedde det första fredliga maktskiftet i landets historia. Det ger en unik möjlighet att minska korruptionen och stärka den demokratiska utvecklingen, säger Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

I uppdraget till Sida ligger att föreslå hur ansvarsutkrävandet kan stärkas, och bidra till ett fungerande rättssystem och minskad straffrihet. Betydelsen av det civila samhället lyfts fram.

- Situationen för mänskliga rättigheter, inklusive sexuellt och könsbaserat våld, är allvarlig. Underlaget ska därför redogöra för förutsättningarna att stärka de mänskliga rättigheterna och jämställdhet, fortsätter Peter Eriksson. Sida ombes även att öka fokus inom miljö och klimat, inklusive restaurera ekosystem och biologisk mångfald men även stärka arbetet med fredliga, inkluderande och hållbara samhällen.

DRK är ett av världens fattigaste länder men samtidigt ett av de rikaste vad gäller naturresurser, mineraler och biologisk mångfald

I anvisningarna till Sida och FBA läggs tydligare fokus på tvärsnittet mellan fredsbyggande, fattigdomsminskning och humanitärt bistånd för att på sikt kunna minska de humanitära behoven.

FBA ska i sitt underlag lämna förslag på vad myndigheten kan uppnå inom området fredliga, inkluderande och hållbara samhällen.

Sida och FBA ska inkomma med underlag för ny strategi till Regeringskansliet senast den 24 augusti 2020.

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.