Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Åsa Lindhagen har fortsatt dialog om utsatthet i hemmet med anledning av corona

Publicerad

Idag har jämställdhetsminister Åsa Lindhagen möten med Nationellt centrum för kvinnofrid och organisationen MÄN för att informera sig om hur de ser situationen utvecklas för våldsutsatta personer, som på grund av det nya coronaviruset tillbringar mer tid i sina hem.

Nationellt centrum för kvinnofrid driver Kvinnofridslinjen, dit det är möjligt att ringa dygnet runt. De ansvarar även för myndighetssamverkan kring kvinnofrid. MÄN har på grund av situationen med coronaviruset utökat sin verksamhet med en digital samtalsmottagning där killar som har använt eller använder sig av våld kan tala med psykologer och kuratorer.

Nationellt centrum för kvinnofrid och MÄN

Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, är ett kunskaps- och resurscentrum vid Uppsala universitet. NCK arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen om mäns våld mot kvinnor och utveckla metoder för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor. Verksamhetsområdet utökades 2008 till att även omfatta våld i samkönade relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck. NCK driver Kvinnofridslinjen 020-50 50 50.


MÄN är en ideell förening som arbetar för jämställdhet och mot mäns våld. MÄN utgår från en feministisk syn på världen och vill förändra destruktiva manlighetsnormer för att stoppa våldet. MÄN vill att fler män och killar ska engagera sig för jämställdhet och att fler män och killar tar ett större ansvar för omsorgen. MÄN driver en samtalsmottagning, som för tillfället är utökad med digitala samtal: https://mottagning.mailchimpsites.com.

Presskontakt

Nicole Goufas
Pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon 08-405 10 00
Mobil 073-08 57 588
e-post till Nicole Goufas