Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Två regeringsuppdrag som ska göra det enklare att ta tåget ut i Europa slutredovisas

Publicerad

Det ska vara lätt att resa klimatsmart med tåg ut i Europa. Därför gav regeringen i juli förra året Trafikverket i uppdrag att utreda förutsättningarna för att upphandla nattåg till flera europeiska städer och Trafikanalys skulle se över om det kan bli enklare att boka utlandsresor med tåg. Nu redovisas uppdragen.

I uppdraget till Trafikverket har ingått att utreda förutsättningarna för att upphandla nattågstrafik med dagliga avgångar till flera europeiska städer. Det betyder att Trafikverket haft i uppgift att utreda vilken trafik som bör upphandlas, redovisa en tidsplan för genomförandet och bedöma kostnaderna. Trafikverket har även haft i uppdrag att titta på andra möjligheter som kan underlätta etableringen av nattåg till utlandet och hur staten kan bidra till att den upphandlade trafiken ersätts av trafik som bedrivs på kommersiell grund.

I uppdraget till Trafikanalys har ingått att ta fram ett kunskapsunderlag med nulägesanalys när det gäller möjligheter att boka biljetter för utlandsresa med tåg, samt bedöma vilka initiativ staten kan ta för att branschaktörerna ska underlätta för konsumenterna att boka utlandsresor med tåg.

Presskontakt

Lovisa Alm
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00