Pressmeddelande från Socialdepartementet

EU-förordning om medicintekniska produkter skjuts upp

Publicerad

EU-förordningen om medicintekniska produkter (MDR) skulle börja tillämpas den 26 maj 2020. Till följd av MDR:s komplexitet och utbrottet av covid-19 har EU-parlamentet och rådet beslutat att tillämpningen av MDR ska flyttas fram ett år och i stället börja tillämpas den 26 maj 2021.

Med anledning av MDR infördes ändringar i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll.

Den framskjuta tillämpningsdagen innebär att övergångsbestämmelserna till dessa nämnda lagar behöver ändras så att äldre bestämmelser ska fortsätta gälla fram till den 25 maj 2021.

Lagändringarna ska träda i kraft den 26 maj 2020.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot